1

گرسنگی واقعی چیست

News Discuss 
چرا بعضی‌ها همیشه احساس گرسنگی می‌کنند؟ مجمع عمومی می تواند از قدرت افکار عمومی جهانی برای وادار کردن طرفین متخاصم به پذیرش صلح استفاده کند. تلاش ها و ابتکارهای دیپلماتیک دبیرکل می تواند به انجام مذاکره و خاتمه دادن به جنگ منجر شود. هنگام متارکه جنگ، شورای امنیت می https://descubre.beqbe.com/p/g0rdjxs758

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story