1

اقامت ترکیه 2021 (همه ی راه هایی که شما را شهروند ترکیه می کند)

News Discuss 
در این روز وجود یک مترجم رسمی زبان فارسی و ترکی مورد تایید وزارت دادگستری ترکیه الزامی می باشد تا مفاد قرارداد و سند خانه رو از جمله مبلغ و شرایط خاص انتقال ملک را به خریداران ترجمه نماید و بعد از آگاهی و تائید شما دو طرف قراردادها https://altbookmark.com/story11741714/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%DA%A9-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story