1

مفتول گالوانیزه

News Discuss 
مفتول گالوانیزه گرم در واقع سیم مشکی گرم شده (گرم شده) است که نشتی را به حداقل می رساند و مفتول گالوانیزه در اثر گرما بسیار نرم و قابل نفوذ است. سپس با غوطه ور شدن در حمام مفتول گالوانیزه مذاب به روشی بسیار عمیق و زیبا پوشش داده می https://ahanamn.com/category/%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story