1

مفتول گالوانیزه

News Discuss 
حفاظت کاتدی فلز روی نسبت به آهن : فلز روی نسبت به آهن خاصیت آندی دارد و به این معناست که زودتر از آن مصرف می شود . در این حالت روی، با ضخامت کمی بر روی سطح مورد نظر می‎نشیند، به همین دلیل کیفیت محصول، کمی کاهش خواهد یافت. https://rylanadbw25742.is-blog.com/20044327/قیمت-مفتول-گالوانیزه

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story