1

Phật giáo nguyên thuỷ - An Overview

News Discuss 
Cốt lõi bản dịch mới Tâm Kinh của thầy Nhất Hạnh qua bài viết của Trịnh Đình Hỷ Khái lược theo kinh Tăng Nhất A Hàm thì quán Từ bi sẽ được những lợi ích như sau: Hiện người tu bây giờ sức tỉnh giác cũng như ánh chớp ấy https://ryszardb050nfj2.eqnextwiki.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story