1

13 نکته مهم هنگام خرید مهره مار اصل هندی

News Discuss 
با پایان یافتن پروژه ژنوم انسان و مقایسه آن با پروژه ژنوم شامپازه مشاهده شد که این دو ژنوم تنها ۱.۶٪ اختلاف دارند. با پایان پروژه ژنوم ماهی بادکندکی (در سال ۲۰۰۲) و نوعی موش۱۱ در سال ۲۰۰۲، ومقایسه تطبیقی آن با ژنوم انسان(سال ۲۰۰۱) شاهراه فراخی برای شناخت https://charlie07yae.estate-blog.com/3711098/مهره-مار-واقعیت-دارد

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story