1

کلاس رباتیک برای کودکان

News Discuss 
یک هدف واضح و واقع کلاس رباتیک برای کودکان بینانه تعیین کنید - با استفاده از آنچه در سطح 1 آموخته اید ، اهداف سطح 2 را تعیین کنید. کتاب کلاس رباتیک برای کودکان پیشنهادی - ساخت یک ربات با کنترل Raspberry Pi: ساخت یک مریخ نورد با پایتون ، http://kidsprogramming.blog.ir/1400/03/30/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story